U Općoj bolnici Varaždin, 10.09.2019. godine, održala se početna konferencija projekta „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin“.

Ukupna vrijednost projekta „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin“ iznosi 19.954.875,00 kuna od čega se iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija sufinancira iznos od 14.000.000,00 kuna, čime je utvrđen postotak sufinanciranja od 70,31%. Razdoblje provedbe projekta je od 11. siječnja 2017. do 11. studenoga 2020. godine.

Realizacijom ovog projekta izgradit će se nova zgrada objedinjenog hitnog bolničkog prijema  u kojoj će biti smještene hitne prijemne ambulante – interne, kirurgije, neurologije, urologije, okulistike i otorinolaringologije. Novom prostornom organizacijom znatno će se doprinijeti poboljšanju zdravstvene zaštite kroz provedbu odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite, usklađenu i funkcionalnu povezanost OHBP-a s drugim granama medicine Opće bolnice Varaždin, ali i kroz primjenu načela specijaliziranog pristupa kroz organiziranje i razvijanje posebnih specijaliziranih kliničkih, javnozdravstvenih dostignuća te njihovu primjenu u praksi na jednom mjestu bez upućivanja i vraćanja pacijenata.

Projekt je predstavio ravnatelj varaždinske bolnice prim. dr. sc. Nenad Nenad Kudelić, dr.med. koji je naglasio da će realizacijom ovog projekta Opća bolnica Varaždin dobiti nužno potrebnu zgradu objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Varaždinske županije, Grada Varaždina, Ministarstva zdravstva, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a  ispred Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije ravnatelj Krunoslav Blaži i zamjenica ravnatelja Martina Klopotan-Tuk.

Galerija