Kratki opis projekta

Provedbom projektnih aktivnosti će se u naselju Bednja izgraditi sustav odvodnje sanitarnih voda s pripadajućim uređajem za pročišćavanje te omogućiti priključenje kućanstava na izgrađen sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

Sustav sanitarne kanalizacije obuhvaćen projektom uključuje 3.600 m gravitacijskog cjevovoda, 346 m tlačnog cjevovoda, crpnu stanicu te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Uspostavom funkcionalnog i sustavnog zbrinjavanja sanitarnih otpadnih voda izravno će se doprinijeti poboljšanju kvalitete života stanovnika naselja Bednja, ujedno i zaštiti okoliša, kroz smanjenje onečišćenja rijeke Bednje, očuvanje ekološkog sustava i biološke raznolikosti.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je poboljšati stanje voda te unaprijediti zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Specifični cilj projekta usmjeren je na uspostavu sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda iz kućanstava na području naselja Bednja te njihovo adekvatno pročišćavanje na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Rezultati projekta

Izgrađen sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području naselja Bednja, s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

Vodeći partner

IVKOM-vode d.o.o.

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.,

Ukupna vrijednost projekta: 8.648.921,56 HRK

Sufinanciranje iz EPF za ruralni razvoj: 6.860.647,73 HRK

Razdoblje provedbe projekta

38 mjeseci, od 02.10.2019. – 23.11.2022.

Status projekta

U provedbi

 

Uloga JURA-e

Stručna podrška u provedbi projekta

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Saša Gregurinčić

sasa.gregurincic@rrvz.hr

Galerija fotografija