Kratki opis projekta

Srednja škola Arboretum Opeka imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, u podsektoru Poljoprivreda, odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja (Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju od 20. srpnja 2018., temeljem čl. 33. stavka 14. Zakona o strukovnom obrazovanju, NN 30/2009., 24/210., 22/2013. i 25/2018.).

Regionalni centar kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) je mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojem se, uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

U svrhu stvaranja kvalitetnih infrastrukturnih kapaciteta za rad RCK, a kao preduvjet usklađivanja programskog rada s potrebama tržišta rada i intenziviranja suradnje sa sličnim centrima u RH i EU, rekonstruira se zgrada dvorca Opeka, koja se nalazi u neposrednoj blizini same škole, u srcu arboretuma Opeka, spomenika parkovne arhitekture. Kompleks dvorca i arboretuma Opeka je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara pod oznakom 2-3439.

U rekonstruirani prostor dvorca smještaju se sadržaji za potrebe rada RCK, i to: genetska baza sjemena, laboratoriji za ispitivanje vina, octa, biljnih ulja, meda i tla, prostori za novi predmet „Planiranje, projektiranje i dizajniranje okućnica, vrtova i parkova – uređenje eksterijera“, vinski praktikum, centar za floristiku, prostori za dendrologiju, smještajni kapaciteti za učenike, pedagoško osoblje i goste, kuhinja i restoran, dvorana za konferencije, knjižnica te multimedijalna dvorana.

Cilj projekta

Unaprijediti infrastrukturu Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi kao preduvjeta usklađivanja stručnog programskog rada s potrebama tržišta rada i intenziviranja suradnje sa sličnim centrima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Rezultati projekta

Rekonstruiran i obnovljen dvorac Opeka, čime će biti stvoreni infrastrukturni preduvjeti za usklađenje programskog rada s potrebama tržišta rada i intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u RH i Europskoj uniji.

Projektni partneri

  • Varaždinska županija

Projektni suradnici

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin
  • Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije
  • Srednja škola Bedekovčina
  • Parkovi dioničko društvo za komunalne i hortikulturne djelatnosti

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 43.075.612,50 HRK.

Sufinanciranje iz EFRR: 29.999.999,99 HRK (69,64%)

Razdoblje provedbe projekta

13. veljače 2020. – 31. prosinca 2023.

Status projekta

U provedbi

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Martina Klopotan-Tuk, voditeljica projekta

martina.klopotan@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

Srednja škola “Arboretum Opeka” Marčan – EU projekti – Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi (skole.hr)

Galerija fotografija