Kratki opis projekta

Provedbom projektnih aktivnosti će se izgraditi i opremiti nova zgrada dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija.

Ovim projektom povećat će se opseg rada kroz dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju, osigurat će se podizanje kvalitetne zdravstvene njege i skrbi pacijenata te liječenje najsuvremenijim metodama što će utjecati na smanjenje listi čekanja i broja dana hospitalizacije.

Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija nalaziti će se u jedinstvenom objektu  zajedno s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je Povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj poboljšanjem pristupa dnevnoj bolnici /jednodnevnoj kirurgiji.

Specifični cilj projekta je smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin.

Rezultat projekta

Reorganiziran bolnički sustav OB Varaždin te uspostavljena učinkovitija i kvalitetnija skrb bolničkih pacijenata na način da se izgradi nova zgrada dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija.

Vodeći partner

Opća bolnica Varaždin

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 51.114.220,95 HRK

Sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 49.781.250,00 HRK

Sufinanciranje Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokanoj razini: 575.860,48 HRK.

Razdoblje provedbe projekta

84 mjeseca i 25 dana, od 06.09.2016. do 30.09.2023. godine.

Status projekta

U provedbi

 

Uloga JURA-e

Stručna podrška u provedbi projekta

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Ivana Klinec Tkalec

ivana.klinec@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

http://www.dnevna-obv.com.hr/