logo ohbp

Kratki opis projekta

Provedbom projektnih aktivnosti će se izgraditi i opremiti zgrada objedinjenog hitnog bolničkog prijema omogućavajući smještaj hitnih prijemnih ambulanti interne, kirurgije, neurologije, urologije, okulistike i otorinolaringologije na jednom mjestu, što poboljšava zdravstvenu zaštitu, omogućuje provedbu odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite, usklađen i funkcionalno povezani OHBP uz druge grane medicine Opće bolnice Varaždin na načelu specijaliziranog pristupa te organiziranje i razvijanje posebnih specijaliziranih kliničkih, javnozdravstvenih dostignuća te njihovu primjenu u praksi na jednom mjestu bez upućivanja i vraćanja pacijenata, a istovremeno ostvarujući i racionalizaciju troškova.

Prostori OHBP-a nalazit će se u jedinstvenom objektu zajedno s dnevnom bolnicom/jednodnevnom kirurgijom.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

Specifični cilj projekta je uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin kroz izgradnju zgrade u kojoj će biti smješten OHBP te opremanje istog.

Rezultati projekta

Omogućena kvalitetnija zdravstvena usluga uz funkcionalno dostupnu dijagnostiku, osnaženu novom medicinsko-tehničkom opremom, liječenje pacijenata suvremenijim metodama kojima će se stvoriti mogućnost smanjenja broja dana stacionarnog liječenja, a time i broja dana bolovanja, pacijenta koji neće biti upućivan i vraćan između službi i odjela raznih grana medicine već zbrinjavan na jednom mjestu.

Poboljšani uvjeti rada za zaposlenike Opće bolnice Varaždin.

Vodeći partner

Opća bolnica Varaždin

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 23.393.022,58 HRK

Sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 14.000.000,00 HRK

Sufinanciranje Fonda za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokanoj razini: 3.547.050,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta

80 mjeseci i 19 dana, od 11.01.2017. do 30.09.2023. godine.

Status projekta

U provedbi

 

Uloga JURA-e

Stručna podrška u provedbi projekta

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Ivana Klinec Tkalec

ivana.klinec@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

http://hitni.prijem.obv.hr/

 

Galerija