KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt je usmjeren na zapošljavanje 15 teže zapošljivih žena pripadnica ciljne skupine na području Općine Bednja i Vinica koje će pružati usluge podrške i potpore starijim/nemoćnim osobama. Zapošljavanjem tih žena osigurava se njihovo aktivno uključivanje na tržište rada te smanjenje rizika od siromaštva teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja. Projektom se izravno doprinosi promicanju deinstitucionalne skrbi za ranjive skupine građana kao i njihovo aktivno uključivanje u društveni život zajednice.

CILJ PROJEKTA

Ublažiti posljedice nezaposlenosti i umanjiti rizik od siromaštva teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja na području općina Bednja i Vinica unaprjeđenjem i osnaživanjem njihovog radnog potencijala zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz istovremeno poticanje socijalne uključenosti i povećanje kvalitete života starijih i/ili nemoćnih osoba.

REZULTAT PROJEKTA

Zaposleno 15 žena pripadnica ciljne skupine te pružena usluga potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama, prema najmanje 6 krajnjih korisnika po zaposlenoj ženi u jednom mjesecu uz mogućnost isporuke paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština prema svakom krajnjem korisniku po pripadnici ciljne skupine.

VODEĆI PARTNER

Općina Bednja

PROJEKTNI PARTNERI

Općina Vinica

Centar za socijalnu skrb Ivanec

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin

Centar za socijalnu skrb Varaždin

VRIJEDNOST PROJEKTA

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta: 740.250,00 HRK

Sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda: 740.250,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

8 mjeseci, od 14.09.2022. do 14.05.2023.

STATUS PROJEKTA

Završen

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Maja Šokman

maja.sokman@rrvz.hr