Europska komisija  u sklopu Programa Erasmus + objavila Poziv na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu:

   1.  Opći cilj programa je cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj ljudi u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi i šire, što pridonosi održivom rastu, kvaliteti radnih mjesta, socijalnoj koheziji, poticanju inovacija te jačanju europskog identiteta i aktivnoga građanstva;
   2. Poziv je objavljen za sljedeća područja:
      1. Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince;
      2. Ključna aktivnost 2 – Suradnja organizacija i institucija;
      3. Ključna aktivnost 3 – Podrška razvoju politike i suradnji;
      4. Aktivnosti Jean Monnet;
   3. Rokovi za dostavu projektnih prijedloga kao i iznos bespovratnih sredstava ovise o vrsti projekta, aktivnosti i/ili broju sudionika;
   4. Više informacija o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga dostupno je na poveznici https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide.