Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda- provedba tipa operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima:

    1. Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu;
    2. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK (26.544.561,68 EUR);
    3. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR;
    4. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi od 200.000,00 EUR do 2.000.000,00 EUR;
    5. Intenzitet javne potpore iznosi do 50 % prihvatljivih troškova projekta;
    6. Projektni prijedlozi podnose se od 06. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 04. svibnja 2023. godine do 12:00 sati;
    7. Više informacija o Natječaju dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-2-1-povecanje-dodane-vrijednosti-poljoprivrednim-proizvodima-3/.