Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“

    1. Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 946.983.874,18 EUR;
    3. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 132.722,18 EUR;
    4. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 13.272.280,84 EUR;
    5. Intenzitet potpore ovisi o veličini prijavitelja te se kreće između 35% i 80% prihvatljivih troškova projekta;
    6. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022. godine od 9:00 sati,
    7. Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 31.listopada 2023. godine do 14:00 sati;
    8. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupna je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/8.

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 10. lipnja 2022. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.

Izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

   • Upute za prijavitelje;
   • Sažetak poziva;
   • Obrazac 2 – Izjava prijavitelja;
   • Obrazac 4 – Skupna izjava prijavitelja;
   • Prilog 2.2. – Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja;
   • Prilog 2.3. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti.

1. izmjenom Poziva ujedno je dodana sljedeća dokumentacija:

   • Obrazac 7 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje se smatra “jedinstvenim poduzetnikom”;
   • Prilog 6 – Program dodjele de minimis potpora.

1. izmjenom Poziva najraniji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut je s 13. lipnja 2022. godine od 09:00 sati na 27. lipnja 2022. godine od 09:00 sati.

Više informacija o 1. izmjeni Poziva te cjelokupna natječajna dokumentacija dostupni su na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/8.

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

Dana 17. siječnja 2023. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.

Izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

    • Upute za prijavitelje;
    • Sažetak poziva;
    • Obrazac 2 – Izjava prijavitelja;
    • Prilog 2.3. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti.

Više informacija o 2. izmjeni Poziva te cjelokupna natječajna dokumentacija dostupni su na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/8.