Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo, u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije

 1. Svrha jednostavne izravne dodjele – Pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije;
 2. Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iznosi 13.500.000,00 EUR / 101.715.750,00 HRK, s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije;
 3. Udio bespovratnih  financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave;
 4. Područja operacija:
  • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektor
  • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama
  • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području telekomunikacija
  • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza
  • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području zdravstva
  • Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području obrazovanja
  • Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom
  • Financiranje službi spašavanja radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva
  • Osiguravanje preventivne infrastrukture
  • Mjere zaštite kulturne baštine
  • Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla
  • Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima
 5. Zaprimanje prijava traje do 31. ožujka 2023. godine;
 6. Više o uvjetima Jednostavne izravne dodjele te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećim poveznicama: