Na 9. po redu sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije koja se održala u utorak, 28. veljače 2023. godine, jednoglasno je usvojen Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Vizija Varaždinske županije glasi:

 

Plan razvoja predstavlja okvir za usklađivanje razvojnih potreba u Županiji te se njime osigurava poveznica između europskih, nacionalnih i lokalnih razvojnih planova. Svrha Plana razvoja je usmjeravanje razvojnih procesa u Županiji s ciljem poboljšanja uvjeta za održivi razvoj, za povećanje sveukupne županijske konkurentnosti te za postizanje bolje kvalitete života stanovnika Varaždinske županije.

Tijekom postupka izrade osigurana je usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, svim ostalim programskim dokumentima za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. kao i s glavnim nacionalnim sektorskim strategijama te Županijskim prostornim planom i drugim planskim aktima Varaždinske županije i jedinica lokalne samouprave.

Nositelj izrade Plana razvoja za Varaždinsku županiju je Varaždinska županija, dok je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije koordinator izrade cjelokupnog procesa.

Publikacija „Projekti za budući razvoj Varaždinske županije“ kojom je obuhvaćeno 50 ključnih projekata od značaja za kulturni, gospodarski, obrazovni i društveni razvoj Varaždinske županije dostupna je na poveznici.