Ministarstvo kulture i medija, u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra:

    1. Predmet Poziva je energetska obnova cjelovitih zgrada koje ispunjavanju sljedeće uvjete:
       1. U  stopostotonom su javnom vlasništvu;
       2. Prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati;
       3. Imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline;
       4. Nisu oštećene u potresu.
    2. Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 39.816.842,52 EUR;
    3.  Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 66.361,40 EUR;
    4. Najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 3.981.684,25 EUR;
    5. Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova;
    6. Projektni prijedlozi podnose se od 17. travnja 2023. godine od 12:00 sati do 31. prosinca 2023. godine do 23:59 sati;
    7. Više informacija o Pozivu na  dodjelu bespovratnih sredstava dostupno je u prilogu ove poruke i na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/65.

 

 

PRVA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 12. travnja 2023. godine Ministarstvo kulture u medija objavilo je Prvu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra.

Prva izmjena Poziva obuhvaća sljedeće dokumente:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete (Prilog 02);
    3. Kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti (Prilog 03);
    4. Popis tehničkih uvjeta (Aneks 1);
    5. Tehnički obrazac (Prilog 10);
    6. Sažetak Poziva.

Kako bi se prijaviteljima omogućila prilagodba projektnih prijedloga, podnošenje projektnih prijedloga moguća je od 24. travanj 2023. godine.

Više informacija o  izmjenama Poziva na  dodjelu bespovratnih sredstava i dokument Popis izmjena dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/65.