Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja:

    1. Svrha Poziva je povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja;
    2. Posebni ciljevi Poziva su:
       1. Unapređenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća;
       2. Unapređenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije;
       3. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja;
    3. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva iznosi 50.003.318,00 EUR;
    4. Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 500.000,00 EUR;
    5. Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.500.000,00 EUR;
    6. Intenzitet potpore iznosi od 50 % do 100 % prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti prijavitelja/ partnera  te vrsti aktivnosti;
    7. Projektni prijedlozi mogu se podnositi do 31. kolovoza 2023. godine do 23:58 sati;
    8. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73.

 

 

PRVA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 24. svibnja 2023. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo 1. izmjenu Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja.

Izmjenom poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Obrazac 7b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a;
    3. Obrazac 12. Članovi istraživačkog i projektnom tima;
    4. Obrazac 13. Izjava člana istraživačkog tima;
    5. Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
    6. Prolog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu;
    7. Prolog 9. Izračun standardne veličine jediničnog troška za privatne istraživačke organizacije i poduzeća;
    8. Prilog 10. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije;
    9. Prolog 12. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta.

Dodatno, 1. izmjenom Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava produljuje se rok za dostavu projektnih prijedloga do 15. rujna 2023. godine do 23:58 sati.

Više informacija o Izmjeni Poziva kao i cjelokupna dokumentacija dostupni su na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73