Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata “Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta”:

    1. Predmet Javnog poziva je financiranje projekata koji će doprinijeti kontroli populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta u Republici Hrvatskoj na određenim područjima koja su definirana uzevši u obzir razinu ugroženosti pojedinih strogo zaštićenih vrsta te područja ekološke mreže od strane invazivnih stranih vrsta te neophodnu hitnost djelovanja.;
    2. Ukupna sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 1.400.000,00 EUR;
    3. Najniži iznos koji se može odobriti po projektnom prijedlogu je 30.000,00 EUR,
    4. Najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu je 250.000,00 EUR;
    5. Projektni prijedlozi se financiraju u 100% iznosu za projekte kontrole populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta u Republici Hrvatskoj;
    6. Rok za dostavu prijava završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2023. godine;
    7. Više o samom Javnom pozivu te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=203