Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja:

 1. Svrha Poziva je povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja;
 2. Posebni ciljevi Poziva su:
    1. Unapređenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća;
    2. Unapređenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije;
    3. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja;
 3. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva iznosi 50.003.318,00 EUR;
 4. Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 500.000,00 EUR;
 5. Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.500.000,00 EUR;
 6. Intenzitet potpore iznosi od 50 % do 100 % prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti prijavitelja/ partnera  te vrsti aktivnosti;
 7. Projektni prijedlozi mogu se podnositi do 31. kolovoza 2023. godine do 23:58 sati;
 8. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73.

 

PRVA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 24. svibnja 2023. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo 1. izmjenu Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja.

I. Izmjenom poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

 1. Upute za prijavitelje;
 2. Obrazac 7b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a;
 3. Obrazac 12. Članovi istraživačkog i projektnom tima;
 4. Obrazac 13. Izjava člana istraživačkog tima;
 5. Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
 6. Prilog 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu;
 7. Prilog 9. Izračun standardne veličine jediničnog troška za privatne istraživačke organizacije i poduzeća;
 8. Prilog 10. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije;
 9. Prilog 12. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta.

Dodatno, 1. izmjenom Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava produljuje se rok za dostavu projektnih prijedloga do 15. rujna 2023. godine do 23:58 sati.

Više informacija o Izmjeni Poziva kao i cjelokupna dokumentacija dostupni su na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73

 

DRUGA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 14. kolovoza 2023. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo je 2. izmjenu Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja.

Drugom izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Obrazac 2. Dodatni informacijski obrazac na engleskom jeziku;
    3. Obrazac 12. Članovi istraživačkog i projektnom tima.

Dodatno, Drugom izmjenom Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava produljuje se rok za dostavu projektnih prijedloga do 29. rujna 2023. godine do 23:58 sati.

Više informacija o II. izmjeni Poziva kao i cjelokupna dokumentacija dostupni su na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73

 

TREĆA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 15. rujna 2023. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo je 3. izmjenu Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja.

Trećom izmjenom poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Obrazac 3: Izjava prijavitelja;
    3. Obrazac 4: Izjava partnera;
    4. Novi obrazac 14: Metodologija mjerenja kapaciteta predmetnog subjekta istraživačke organizacije;
    5. Prilog 1: Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
    6. Prilog 8: Smjernice za korisnike državnih potpora;
    7. Prilog 9 i 10: Metodologija za izračun SVJT;
    8. Prilog 13: Kontrolna lista.

Trećom izmjenom Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Poziva mijenja se rok za dostavu projektnih prijedloga sa 29. rujna 2023. godine na 20. listopada 2023. godine.

Više informacija o izmjeni Poziva kao i cjelokupna dokumentacija dostupni su na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73

 

 

ČETVRTA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Dana 12. listopada Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo 4. izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja:

Četvrtom izmjenom poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Obrazac 10. Zahtjev za državnom potporom;
    3. Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava;
    4. Prilog 9. Metodologija za izračun SVJT;
    5. Prilog 12. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta.

Četvrtom izmjenom Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Poziva mijenja se rok za dostavu projektnih prijedloga s 20. listopada2023. godine na 31. listopada 2023. godine.

Više informacija o izmjeni Poziva kao i cjelokupna dokumentacija dostupni su na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/73