Odjel za provedbu programa i projekata nadležan je za poslove provedbe projekata i programa javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije, a koji su od interesa za razvoj Varaždinske županije.

Poslovi provedbe podrazumijevaju savjetovanje javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije u provedbi projekata financiranih ih nacionalnih, međunarodnih, transnacionalnih te EU natječaja; koordinaciju projektnih aktivnosti i suradnju s projektnim timovima provoditelja projekata i njihovih partnera, komunikaciju i koordinaciju s nadležnim institucijama, podršku u administrativnim poslovima provedbe projekata i programa i dr.

U Odjelu se također provode i koordiniraju aktivnosti informiranja i savjetovanja korisnika usluga JURA-e, organizacije prezentacija, seminara, okruglih stolova, konferencija i drugih događanja usko vezanih za područje provedbe programa i projekata.

Odjel za provedbu programa i projekata
MRAKOVIĆ RINKOVEC DUNJA voditelj dunja.mrakovic@rrvz.hr 042 632-946
BUBNJARIĆ ANDREA viši stručni suradnik andrea.bubnjaric@rrvz.hr 042 632-942
HOLI ANDREA viši stručni suradnik andrea.holi@rrvz.hr 042 632-945
HRUPAČKI MELITA viši stručni suradnik melita.hrupacki@rrvz.hr
GREGURINČIĆ SAŠA stručni suradnik sasa.gregurincic@rrvz.hr 042 632-943