All Posts

Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća ERC 2023/2025

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća ERC 2023/2025:  Cilj natječaja je poticanje hrvatskih istraživača za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća i to na: Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG), Advanced Grant (AdG) i Synergy Grant (SyG). Natječaj je otvoren za razdoblje od 2023. do 2025. godine; Proračun natječaja za…

Read more

Održana završna konferencija projekta AT@AT.CB

U Povijesnom parku u Csurgóu, mađarskom gradu smještenom uz granicu s Hrvatskom, dana 31.05.2023. godine održana  je završna konferencija EU projekta „Active Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area – AT@AT.CB“. Riječ je o projektu u kojem je Varaždinska županija vodeći partner, dok su partneri Grad Csurgó, Sveučilište Pannonia – Nagykanisza kampus te Turistička zajednica Varaždinske županije.  Projekt je 85…

Read more

Objavljeni su rezultati studije Ozelenjivanje programa Kreativna Europa

Studija Ozelenjivanje programa Kreativna Europa objavljena je u svibnju 2023. godine. U studiji su navedene mogućnosti kojima kulturni i/ili kreativni sektor može pridonijeti prijelazu na tzv. zeleno gospodarstvo i to prvenstveno kroz podizanje svijesti o načelima održivosti i zaštiti okoliša. Studija je provedena u sklopu Europskog zelenog plana,  koji predstavlja niz strateški povezanih inicijativa kojima je cilj postići klimatsku neutralnost do…

Read more

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Dana 29. svibnja 2023. godine Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika objavljen je nakon provedenog postupka e-Savjetovanja koje je trajalo do 23. svibnja 2023. godine. Tekst Pravilnika naći možete na sljedećoj poveznici:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_56_968.html

Read more

Poboljšanje blagostanja za budućnost

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) i NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) objavili su poziv za međunarodne istraživačke projekte u području društvenih znanosti: Poboljšanje blagostanja za budućnost: Svrha Poziva je omogućiti i potaknuti multidisciplinarnost i osiguranje mogućnosti za paneuropsko istraživanje koje uključuje istraživače iz različitih regija Europe kao i usporedbe u različitim…

Read more

Kriza – perspektive iz humanističkih znanosti

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) i mreža HERA (Humanities in the European Research Area) objavili poziv za prijavu međunarodnih istraživačkih projekata na temu Kriza – perspektive iz humanističkih znanosti:  Svrha ovog Poziva je stvaranje prilika za suradnička transnacionalna istraživanja u humanističkim znanostima koja će rezultirati u novim akademskim spoznajama relevantnim za velike društvene, kulturne i političke…

Read more

Online radionica o javnom natječaju za Sufinanciranje projekata udruga u 2023. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv na on-line radionicu s ciljem upoznavanja potencijalnih prijavitelja s Natječajem i postupkom prijave na „Javni natječaj za Sufinanciranje projekata udruga u 2023. godini“ koji će biti objavljen početkom lipnja 2023. godine. Cilj Natječaja je potaknuti interes mladih za razvoj karijere u turizmu te intenziviranje aktivnosti na razvoju pristupačnog turizma, bilo gledano s aspekta…

Read more

Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Pilot projekt javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini: Cilj Pilot projekta javnog poziva je osigurati financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini; Ukupna sredstva za Pilot projekt javnog poziva iznose…

Read more

Informativne radionice za Poziv Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira održavanje još dvije informativne radionice za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. Cilj Poziva je provedba pilot projekata na lokalnoj razini koji su identificirani kroz Strategije zelene urbane obnove. Putem informativne radionice potencijalni prijavitelji će dobiti važne informacije o…

Read more

Ciljana znanstvena istraživanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Ciljana znanstvena istraživanja: Svrha Poziva je povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja; Posebni ciljevi Poziva su: Unapređenje suradnje istraživačkih organizacija i poduzeća; Unapređenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije; Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i…

Read more

Snimke konferencije Programi Unije 2021. – 2027.  – Mogućnosti financiranja i sinergija s programima Kohezijske politike

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je na svojem Youtube kanalu objavilo snimku konferencije Programi Unije 2021. – 2027.  – Mogućnosti financiranja i sinergija s programima Kohezijske politike. Konferenciju je organiziralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom zdravstva, Agencijom za mobilnost i programe EU, Ministarstvom kulture i medija, Ministarstvom gospodarstva…

Read more

Uz pomoć JURA-e prijavljen projekt HELP

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je savjetodavnu pomoć pri pripremi projektnog prijedloga HELP – Unaprjeđenje životnih uvjeta osobama starije životne dobi u malim pograničnim sredinama. Prijavitelj, Grad Novi Marof, prijavio je projektni prijedlog, u suradnji s partnerima: Sveučilištem Sjever, Univerzom v Novom Mestu – Fakulteta za zdravstvene zvede, Mestnom občinom Novo Mesto i JURA-om. Projektnih prijedlog prijavljen…

Read more