Tag: provedeno

Užina za sve IV

KRATKI OPIS PROJEKTA Cilj projekta je da se za 994 djece, polaznika osnovnih škola na području Varaždinske županije, omogući redovita i kvalitetna prehranu u vidu podjele besplatnih obroka u školama. Dostupnost i konzumacija zdrave i pravilne prehrane osnovni su preduvjet za smanjenje rizika od gladi i neuhranjenosti, što doprinosi ublažavanju najgorih oblika dječjeg siromaštva. Kao najranjivija skupna, djeca ne bi…