Tag: provedeno

Sanacija mosta oštećenog u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Varaždinske Toplice

Svrha operacije sanacije mosta preko rijeke Bednje na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice, oštećenog u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine je uspostava redovnog funkcioniranja prometovanja mosta, osiguranje sigurne prohodnosti oštećenog mosta i vraćanje infrastrukture u funkciji prometa u stanje kakvo je bilo prije spomenutog potresa.

Infrastrukturno opremanje i adaptacija skladišnog prostora posrednika u lancu doniranja hrane Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Ivanec

Realizacijom projekta stvorit će se preduvjeti za povećanje količine prihvaćene, skladištene i distribuirane hrane i to za 1.841,96 kg više u odnosu na 2021. godinu. S obzirom da donirana hrana predstavlja višak u prehrambenom lancu spriječit će se nastajanje otpada od hrane, sačuvat će se prirodni resursi te smanjiti emisije stakleničkih plinova. Kako bi se postigao cilj projekta neizostavno je ulaganje u infrastrukturno opremanje i adaptaciju postojećeg skladišta donirane hrane.