Programi

Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava, provodilo Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Program je osmišljen kao potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova.

Cilj Programa bio je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte koji su prihvatljivi za financiranje iz ESI i koji su utemeljeni na strateškim razvojnim dokumentima.

Sredstva Programa bila su namijenjena lokalnim razvojnim projektima s područja jedinica lokalne samouprave I., II. i III. skupine te jedinicama područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine prema stupnju razvijenosti za pripremu i izradu projektne i tehničke dokumentacije lokalnih razvojnih projekata koji su prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova s ciljem stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i djelotvornijeg iskorištenja sredstava iz fondova i programa Europske unije.

U provedbi cjelokupnog Programa aktivno je sudjelovala Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, kao regionalni koordinator za područje Varaždinske županije te je provodila sljedeće aktivnosti:

  1. Objava Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje pripreme lokalnih razvojnih projekata, informiranju javnosti i potencijalnih prijavitelja o programu, provedba informativne radionice te davanju pojašnjenja i uputa potencijalnim podnositeljima
  2. Prikupljanje prijava, izvršenje administrativne provjere i obavještavanje podnositelja o statusu zahtjeva
  3. Izvršenje vrednovanja projektnih prijedloga, priprema Liste prvenstva, sazivanje i organizacija sjednice Županijskog partnerskog vijeća radi potvrđivanja Liste prvenstva te dostava potvrđene Liste Ministarstvu na donošenje Odluke o odabiru
  4. Praćenje cjelokupne provedbe Programa (svih projekata sa svog područja), davanje uputa i pojašnjenja korisnicima, kontroli provedbe Ugovora o sufinanciranju u svim fazama provedbe (javna nabava, dinamički plan provedbe, obračunska dokumentacija i dr.)

Ukupno raspoloživa sredstva za provedbu Programa za Varaždinsku županiju iznosila su 5.400.000,00 kn. Nakon provedenog Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu u 2017. godini zaprimljeno je 28 projektnih prijava od kojih je odobreno njih 13 ukupne vrijednosti 3.000.000,00 kn.

Popis financiranih projekata

 

Red.broj Korisnik Naziv projekta Iznos sufinanciranja (HRK)
1. Varaždinska županija Rekonstrukcija i obnova kompleksa Dvorca i Arboretuma Opeka u Marčanu 800.000,00
2. Općina Bednja Rekonstrukcija i prenamjena postojeće kinodvorane u polivalentni kulturni centar 110.000,00
3. Općina Sračinec Izrada projektne dokumentacije uređenja parka “Velika Graba” u naselju Sračinec 130.000,00
4. Općina Maruševec Izgradnja kulturnog centra Maruševec 130.000,00
5. Općina Sveti Ilija Izgradnja male hidroelektrane na rijeci Bednji 250.000,00
6. Općina Martijanec Izrada idejnog i izmjene glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Martijanec 150.000,00
7. Općina Jalžabet Kanalizacijska mreža naselja Novakovec 80.000,00
8. Općina Cestica Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kampa Cestica 400.000,00
9. Grad Ivanec Izvedbeni projekt faze II – Muzej planinarstva Ivanec 300.000,00
10. Općina Beretinec Izgradnja kulturno-sportskog centra u naselju Beretinec 120.000,00
11. Grad Ludbreg Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade „Knjižnice Mladen Kerstner“ 200.000,00
12. Općina Mali Bukovec Izgradnja Društvenog doma Mali Bukovec 180.000,00
13. Grad Varaždinske Toplice Revitalizacija Perivoja Marije Ružičke Strozzi u Varaždinskim Toplicama 150.000,00
UKUPNO: 13 3.000.000,00