Natječaji

Natječaj za dodjelu „Nagrade Iso Velikanović“ za 2022. godinu

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Natječaj za dodjelu „Nagrade Iso Velikanović“ za 2022. godinu:  „Nagrada Iso Velikanović“ dodjeljuje se kao nagrada Ministarstva kulture i medija za najbolja ostvarenja u području književnog prevodilaštva; Nagrada se dodjeljuje kao: Godišnja nagrada prevoditeljima koji su državljani Republike Hrvatske za djela koja su u njihovu prijevodu bila objavljena u 2022. godini; Nagrada za životno…

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Ministarstvo turizma i sporta, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2027. objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti:  Cilj Poziva je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti; Oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u…

Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“: Svrha Poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe putem izgradnje i rekonstrukcije/ dogradnje…

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Ministarstvo turizma i sporta, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2027. objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma:  Cilj Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje…

Javni poziv za podnošenje prijava u sklopu Programa politike „Put u digitalno desetljeće do 2030“ i uspostave Europskih digitalnih infrastrukturnih konzorcija (EDIC)

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava u sklopu Programa politike „Put u digitalno desetljeće do 2030“ i uspostave Europskih digitalnih infrastrukturnih konzorcija (EDIC):  Program politike do 2030. „Put u digitalno desetljeće“ usmjeren je na udruživanje resursa za postizanje velikog učinka u svrhu stvaranja procesa za identifikaciju i pokretanje projekata u više zemalja…

Bratimljenje gradova za 2023. godinu

Europska komisija, u sklopu Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) objavila je Poziv na predaju projektnih prijedloga Bratimljenje gradova: Ciljevi Poziva su: Promicati razmjenu između građana različitih zemalja; Dati građanima praktično iskustvo bogatstva i raznolikosti zajedničke baštine Unije i osvijestiti ih da one čine temelj za zajedničku budućnost; Jamčiti miroljubive odnose među Europljanima i osigurati njihovo aktivno sudjelovanje na…

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini:  Cilj Javnog poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova…

Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine

Ministarstvo zdravstva je, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine: Cilj poziva je osigurati znanja i vještine, odnosno kompetencije za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi kroz specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine; Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu…