Natječaji

Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka OB Varaždin

Ministarstvo zdravstva objavilo je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Poziv Općoj bolnici Varaždin na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za investicju Izgradnja i opremanje centralnog operacijskog bloka OB Varaždin: Cilj ovog Poziva je optimiziranje resursa bolničkog zdravstvenog sustava, povećanje sigurnosti pacijenata i osiguranje adekvatnih uvjeta za rad zdravstvenog osoblja kroz objedinjavanje suvremenih i funkcionalnih prostora svih pratećih…

Centralno financiranje specijalizacija

Ministarstvo zdravstva objavilo je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Centralno financiranje specijalizacija: Cilj Poziva je omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite, te na području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, kao i dostupnost zdravstvene zaštite…

Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023.:  Predmet Poziva je dostava zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu; Troškove smještaja plaćaju se djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole ako ukupni prihod ostvaren u prethodna tri mjeseca prije podnošenja…

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata: Opći cilj Poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedična pridonijeti izgradnji zelene i…

Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga: Opći cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova; Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 10.000.000,00 HRK; Maksimalni iznos bespovratnih sredstava…

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu projekta MusicAIRE

U sklopu projekta MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe), sufinanciran sredstvima Europske unije otvoren je Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga: Cilj cjelokupnog MusicAIRE projekta je pružiti pomoć kako bi se potaknu oporavak europskog glazbenog sektora putem dizajniranja i testiranja sheme potpore koja može odgovoriti na izazove koje je donijela Covid-19 epidemija, istovremeno jačajući otpornost glazbenog ekosustava; Prioriteti koji mogu biti…

Otvorena 3 poziva u okviru Programa „EU za zdravlje” 2021.–2027. (EU4Health)

Unutar Programa EU4Health otvorena su tri poziva za prevenciju nezaraznih bolesti. Cilj programa je doprinos oporavku nakon COVID-19 s ciljem poboljšanja javnog zdravlja u EU, prevencijom bolesti i promicanjem zdravlja, te ojačavanjem nacionalnih zdravstvenih sustava. Teme Poziva unutar Programa su: Nezarazne bolesti – kardiovaskularne bolesti i dijabetes, Prevencija raka i drugih nezaraznih bolesti – djelovanje na odrednice zdravlja, Potpora uvođenju…

Glazba pokreće Europu

Europska komisija je u sklopu programa Kreativna Europa objavila Poziv za dostavu projektnih prijedloga Glazba pokreće Europu: Cilj Poziva je pružanje potpore održivoj distribuciji glazbe s naglaskom na živu glazbu, čime će se potaknuti konkurentnost, inovacija i raznolikost europskog glazbenog sektora; Ukupno raspoloživa sredstva u okviru ovog poziva iznose 4.500.000,00 EUR; Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 4.500.000,00 EUR;…

Javni poziv za komplementarne djelatnosti – programi međunarodne suradnje u 2023. godini

Hrvatski audiovizualni centar objavio je Javni poziv za komplementarne djelatnosti – programi međunarodne suradnje u 2023. godini: U projekte međunarodne suradnje obuhvaćeni ovim pozivom ubrajaju se: Međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije; Projekti međunarodne kulturalne razmjene iz područja audiovizualnih djelatnosti (razmjena hrvatskih i stranih pojedinaca i institucija); Programi stručnog usavršavanja; Pitching, koprodukcijski forumi i programi za razvoj projekata; Međunarodni filmski…