Natječaji

Otvoren natječaj Europski zajednički razvoj

U okviru programa Kreativna Europa otvoren je natječaj Europski zajednički razvoj Cilj Natječaja je podržati suradnju među europskim produkcijskim kućama koje razvijaju djela potencijalno od interesa za međunarodnu publiku; Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Natječaja je 6.000.000,00 EUR; Ukupna vrijednost pojedinačnog projekta i stopa financiranja bit će definirani Ugovorom o bespovratnim sredstvima; Rok za prijavu…

Otvoren natječaj Europski razvoj mini audiovizualnih djela

U okviru programa Kreativna Europa otvoren je natječaj Europski razvoj mini audiovizualnih djela. Cilj Natječaja je njegovati talente, kompetencije i vještine te poticati prekograničnu suradnju, mobilnost i inovacije u stvaranju i produkciji europskih audiovizualnih djela, potičući suradnju u državama članicama s različitim audiovizualnim kapacitetima; Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Natječaja je 5.000.000,00 EUR; Ukupna vrijednost…

Obustava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Obustava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je obavijest da je s danom 17. svibnja 2022. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava dosegnuo 200 % ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva; Iz navedenog razloga, sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3. Rok za predaju projektnog…

Otvoren natječaj Postdoktorske stipendije za 2022. u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

U okviru djelovanja programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA) otvoren je natječaj za Postdoktorske stipendije za 2022. godinu. Cilj ovog natječaja je dodijeliti stipendije istraživačima s doktoratom, s ciljem jačanja kreativnog i inovativnog potencijala iskusnog istraživača radom na osobnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu, međusektorsku i međudisciplinarnu mobilnost; Ukupna planirana vrijednost natječaja iznosi 257.000.000,00 EUR; Rok za prijavu projekata je 14.rujna 2022. godine…

Otvoren natječaj Doktorske mreže u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

U okviru djelovanja programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA) otvoren je natječaj za Doktorske mreže. Cilj natječaja je financirati konzorcijske projekte, sastavljene od sveučilišta, istraživačkih i znanstvenih centara, pripadnika neakademskog sektora, a s ciljem osposobljavanja nove generacije doktorskih studenata; Ukupna planirana vrijednost natječaja iznosi 428.200.000,00 EUR; Rok za prijavu projekata je 15.studenoga 2022. godine do 17:00 sati; Više o uvjetima natječaja i…

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom; U okviru Poziva bespovratna sredstva dodijelit će se projektima za ulaganje u izgradnju, nadogradnju i/ili…

Natječaj za tip operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za tip operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ Svrha natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika; Prihvatljivi…

Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivaju drva i šumskouzgojnim radovima“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu  tipa operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivaju drva i šumskouzgojnim radovima“ Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima; Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu…

Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2022. godinu Ukupan iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.580.000,00 HRK. Rok za dostavu prijava je 12.06.2022. godine. Više o uvjetima Poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na sljedećoj poveznici: https://mup.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-prijavu-projekata-iz-podrucja-sigurnosti-cestovnog-prometa/288680

Potpora međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023. Maksimalan iznos pojedinačne potpore je 20.000,00 HRK. Rok za podnošenje prijava je 17. lipnja 2022. godine do 24:00 sata. Više informacija o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja prijave dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-potporu-medjunarodnoj-suradnji-osnovnih-i-srednjih-skola-u-skolskoj-godini-2022-2023/4924

Promjena veličine fonta
Kontrast