Središnji elektronički registar razvojnih projekata (SPUR)

Središnji elektronički registar razvojnih projekata je informacijska baza razvojnih projekata koji su u pripremi od strane javnih tijela.

Način ustrojavanja, sadržaj i vođenje Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata uređuje se Uredbom o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata. Navedenom se uredbom detaljno uređuje način povezivanja razvojnih projekata s aktima strateškog planiranja, utvrđuju se obveznici unosa podataka u Registar projekata, vlasništvo nad Registrom projekata, način unosa podataka te vrste podataka koji se unose u Registar projekata.

Upis projekta u registar projekata je preduvjet za korištenje sredstava proračuna i sredstava EU-a namijenjenih Republici Hrvatskoj kroz proračun.

U Registar projekata upisuju se projekti od projektne ideje i pokretanja razrade projekta (idejna faza) do završetka definiranja i razrade projekta (faza planiranja). Ne upisuju se projekti koji su u fazi provedbe.

Registar projekata ustrojava Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dok su obveznici unosa podataka u Registar projekata sva javna tijela u Republici Hrvatskoj. Unos podataka u Registar projekata obavljaju ovlaštene osobe od strane Ministarstva. Verifikaciju unesenih podataka, odnosno provjeru opravdanosti upisa projekta u Registar projekata te relevantnost i ispravnost podataka vrše lokalni i regionalni koordinatori te koordinatori za strateško planiranje.

Pristup SPUR-u