Suradnja za razvoj

suradnja vidljivost

O PROJEKTU

JURA će, kroz provedbu projekta „Suradnja za razvoj“, pružati besplatnu potporu javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Varaždinske županije u jačanju njihovih kapaciteta za pripremu i/ili provedbu projekata te tako izravno doprinijeti povećanju njihove apsorpcijske moći u korištenju sredstava iz ESI fondova.

Projektne aktivnosti usmjerene su i na planski pristup promišljanju razvojnih potreba, a kroz provedbu konkretnih mjera usmjerenih na podizanje razine znanja o strateškom pristupu planiranju razvoja, kao i podizanje razine informiranosti o aktualnostima u području planiranja regionalnog razvoja. Navedeno će se provoditi kroz organizaciju raznih besplatnih informativnih i edukativnih događanja za pripadnike ciljanih skupina.

Provodit će se i aktivnosti podizanja stručnih kapaciteta zaposlenika JURA-e sudjelovanjem na različitim događanjima informativnog i/ili edukativnog karaktera, a koja su u vezi s apsorpcijom sredstava iz EU fondova.

Provedba projektnih aktivnosti doprinijet će povećanju prepoznatljivosti i konkurentnosti Varaždinske županije, a samim time i povećanju životnog standarda i kvalitete života svih stanovnika Varaždinske županije.

CILJEVI I PLANIRANI REZULTATI

Projektom će se unaprijediti kapaciteti korisnika EU fondova za pripremu i/ili provedbu projekata i upravljanje razvojem na mikro i regionalnoj razini. Ujedno, projektom će se dodatno unaprijediti stručna znanja i profesionalne vještine zaposlenika JURA-e za kvalitetno i učinkovito pružanje podrške dionicima razvoja te za uključivanje u upravljanje sustavom EU fondova na regionalnoj razini.

Navedeni cilj postići će se:

  • Informiranjem najmanje 700 predstavnika ciljane skupine kroz organizaciju različitih aktivnosti edukativnog i/ili informativnog karaktera
  • Pružanjem savjetodavne podrške u pripremi i/ili provedbi projekata za najmanje 30 (potencijalnih) korisnika EU fondova

Organizacijom najmanje 30 edukacija za zaposlenike JURA-e, vezano uz korištenje EU fondova te upravljanje sustavom EU fondova na regionalnoj razini

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 23.754.679,20 HRK, od čega će 20.191.477,32 HRK, odnosno 85%, biti financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 10 – Tehnička pomoć.

STATUS

provedba

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi ukupno 60 mjeseci, od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2023.

KONTAKT OSOBA

Ivana Prikratki – koordinatorica projekta, ivana.prikratki@rrvz.hr