Poziv za dostavu prijedloga za promicanje svijesti organizacija civilnog društva o izgradnji kapaciteta i provedbi Povelje EU o temeljnim pravima

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) je, u okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), objavila Poziv za dostavu prijedloga za promicanje svijesti organizacija civilnog društva o izgradnji kapaciteta i provedbi Povelje EU o temeljnim pravima:

    1. Cilj Poziva je zaštita, promicanje i podizanje svijesti o temeljnim pravima organizacijama civilnog društva koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, pružanjem financijske potpore radi promicanja i njegovanja tih prava, a time i jačanjem zaštite i promicanjem vrijednosti Unije i poštovanjem vladavine prava i doprinosom izgradnji demokratičnije Unije, demokratskog dijaloga, transparentnosti i dobrim upravljanjem;
    2. Svaka projektna prijava u okviru Poziva mora se baviti samo jednom od navedenih tema:
       1. Prioritet 1: Izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti o Povelji EU o temeljnim pravima;
       2. Prioritet 2: Promicanje prava i vrijednosti osnaživanjem građanskog prostora;
       3. Prioritet 3: Strateške parnice;
       4. Prioritet 4: Zaštita EU vrijednosti i prava borbom protiv govora mržnje i zločina iz mržnje;
       5. Prioritet 5: Podupiranje poticajnog okruženja za zaštitu zviždača;
    3. Ukupna financijska alokacija Poziva iznosi 16.000.000,00 EUR i to:
       1. Prioritet 1: Indikativno financiranje dostupno za ovaj prioritet: 3.100.000,00 EUR;
       2. Prioritet 2: Indikativno financiranje dostupno za ovaj prioritet: 3.000.000,00 EUR;
       3. Prioritet 3: Indikativno financiranje dostupno za ovaj prioritet: 2.400.000,00 EUR;
       4. Prioritet 4: Indikativno financiranje dostupno za ovaj prioritet: 5.500.000,00 EUR;
       5. Prioritet 5: Indikativno financiranje dostupno za ovaj prioritet: 2.000.000,00 EUR;
    4. Potpora EU za koju se podnosi zahtjev ne može biti niža od 75.000,00 EUR;
    5. Intenzitet potpore iznosi do 90%ukupnog prihvatljivih troškova projekta;
    6. Rok za predaju projektnih prijedloga je  18. rujna 2024. godine;
    7. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja zahtjeva dostupno je na poveznici https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2024-char-liti-civic?status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43251589&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate