Potpomognuti projekti

Savjetodavna podrška za pripremu projektnih prijedloga

Stanje na dan: 30.06.2022.

Red.br.

prijave

Naziv Korisnika Naziv projekta Fond Datum prijave za savjetodavnu Ukupan iznos projekta (HRK) Ukupan iznos bespovratnih sredstava (HRK)
1. Varaždinska županija AT@AT.CB – Active Tourism meets Advanced Technologies in the Cross-border region Interreg V-A – Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 30.11.2018. 11.589.652,95 9.851.205,00
2. Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 28.11.2018. 43.075.612,50 29.999.999,98
3. Medicinska škola Varaždin Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 27.11.2018. 30.000.000,00 30.000.000,00
4. Dom za starije i nemoćne Varaždin Izgradnja i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Varaždin Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 19.06.2019. 14.385.895,79 14.385.895,79
5. Opća bolnica Varaždin Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 19.08.2019. 14.447.331,00 14.447.331,00
6. Varaždinska županija Izgradnja i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Ivanec Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 23.08.2019. 14.371.133,63 14.371.133,63
7. Srednja škola „Arboretum Opeka“ Uspostava regionalnog centra kompetentnosti iz poljoprivrede „Arboretum Opeka“ Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 26.08.2019. 49.497.958,84 49.497.958,84
8. Medicinska škola Varaždin Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 26.08.2019. 48.966.803,01 48.966.803,01
9. Općina Bednja ZAŽELI biti zaposlena žena Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 28.02.2020. 1.695.354,33 1.695.354,33
10. Novokom d.o.o. Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica Kohezijski fond – OP KIK 2014. – 2020. 10.04.2020. 2.370.740,00 1.480.000,00
11. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije Info točka „Gaveznica – Kameni vrh“ Europski poljoprivredni  fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 23.06.2020. 669.580,00 669.580,00
12. Općina Bednja Uspostava i uređenje poučne staze Cvetlin – Ravna Gora Europski poljoprivredni  fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 10.07.2020. 709.490,25 709.490,25
13. Općina Bednja Šumska cesta Osonjak – Šinkovica Šaška Europski poljoprivredni  fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 15.07.2020. 927.873,18 927.873,18
14. VI. osnovna škola Varaždin Vrt – laboratorij na otvorenom Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 23.07.2020. 2.000.000,00 2.000.000,00
15. Opća bolnica Varaždin Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik Europski poljoprivredni  fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 26.08.2020. 744.406,25 406,25
16. Općina Bednja Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednji i Vinica Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 30.10.2020. 500.000,00 500.000,00
17. Dom zdravlja Varaždinske županije Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 30.10.2020. 498.644,48 498.644,48
18. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije CARDIAB PROTECT (Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila) Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 30.10.2020. 499.995,40 499.995,40
19. Opća bolnica Varaždin Recept za zdravlje Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 30.10.2020. 450.000,00 450.000,00
20. Mi možemo Varaždinska županija Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 29.06.2021. 4.348.972,80 3.914.075,52
21. Grad Varaždinske Toplice Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena gospodarske građevine u dječje jaslice Europski poljoprivredni  fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 24.06.2021. 5.994.787,71 5.199.593,14
22. Općina Bednja Tržnica Bednja Europski poljoprivredni  fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 28.06.2021. 2.995.130,00 2.947.668,00
23. Grad Novi Marof Multifunkcionalni kulturni centar za mlade Europski poljoprivredni  fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 28.06.2021. 8.757.524,16 7.551.900,00
24. Općina Jalžabet Sportska građevina streličarskog centra Europski poljoprivredni  fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 28.06.2021. 1.014.257,50 1.011.257,50
25. Općina Martijanec Rekonstrukcija vatrogasnog doma Martijanec Europski poljoprivredni  fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 12.08.2021. 9.413.630,00 7.551.900,00
26. Općina Bednja Izgradnja fontane u parku kod crkve u Bednji Europski poljoprivredni  fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 28.12.2021. 531.412,00 239.644,92
27. Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice Rekonstrukcija postojeće građevine – dogradnja trodijelne školske sportske dvorane Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 04.01.2022. 1.071.458,32 964.312,49
28. Osnovna škola Bisag Rekonstrukcija građevine javne namjene, 2.b skupine – dogradnja školske sportske dvorane Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 04.01.2022. 1.153.187,50 1.037.868,75
29. Grad Varaždinske Toplice Izgradnja dječjeg vrtića Tratinčica Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 04.01.2022. 1.454.375,00 1.308.937,50
30. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije Izgradnja prezentacijskog centra Gaveznica- Kameni vrh Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 04.01.2022. 1.092.812,50 983.531,25
31. Opća bolnica Varaždin Cjelovita obnova od potresa Glavne bolničke zgrade (zgrada Dvorac Drašković) Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, Opće bolnice Varaždin Fond solidarnosti Europske unije 05.01.2022. 48.987.185,81 7.348.077,87
32. Općina Donja Voća Rekonstrukcija zgrada javne namjene- Grobna kuća Donja Voća Europski poljoprivredni  fond za ruralni razvoj – Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 07.01.2022. 367.677,29 291.767,08
33. Opća bolnica Varaždin Energetska obnova skupa zgrada, Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Opće bolnice Varaždin Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 07.01.2022. 786.826,14 705.443,53
34. Općina Bednja Čišćenje područja pogođenih katastrofom – Brezova Gora Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 10.01.2022. 496.462,50 478.337,50
35. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije Izgradnja zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 12.01.2022. 1.371.135,43 1.234.021,88
36. Opća bolnica Varaždin Cjelovita obnova od potresa zgrade Odjela IV (Dvorišna zgrada) Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Opće bolnice Varaždin Fond solidarnosti Europske unije 12.01.2022. 12.054.485,03 3.004.432,09
37. Glazbena škola u Varaždinu Dogradnja i energetska obnova Glazbene škole Varaždin Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 17.01.2022. 4.072.796,88 2.500.000,00
38. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije Zaštita i uređenje špilje Vindija Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 18.01.2022. 1.315.000,00 1.183.500,00
39. Općina Mali Bukovec Izgradnja i opremanje Vatrogasnog centra u Malom Bukovcu Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 19.01.2022. 1.824.687,50 1.642.218,75
40. Varaždinska županija Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 24.01.2022. 3.091.200,00 2.500.000,00
41. Varaždinska županija Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 24.01.2022. 3.090.750,00 2.500.000,00
42. Općina Bednja Sanacija klizišta u Općini Bednja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla Fond solidarnosti Europske unije 26.01.2022. 2.722.222,63 2.722.222,63
43. Europski talent centar Hrvatska-Centar izvrsnosti Varaždinske županije-Ustanova za obrazovanje odraslih Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 28.01.2022. 671.887,50 604.698,75
44. Opća bolnica Varaždin Bolnica bez papira Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 01.02.2022. 1.753.437,50 1.578.093,75
45. IVKOM-VODE d.o.o. Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne stanice Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 04.02.2022. 2.121.285,66 1.370.676,89
46. Županijska uprava za ceste Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije Fond solidarnosti Europske unije 01.03.2022. 67.715.625,00 54.172.500,00
47. Općina Donja Voća Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Fotez Breg kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla Fond solidarnosti Europske unije 02.03.2022. 1.638.256,25 1.638.256,25
48. Grad Varaždinske Toplice Sanacija mosta oštećenog u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Varaždinske Toplice Fond solidarnosti Europske unije 29.03.2022. 2.842.500,00 2.842.500,00
49. IVKOM-VODE d.o.o. Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne stanice Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 14.04.2022. 2.121.285,66 1.370.676,89
50. Općina Ljubešćica Dogradnja Dječjeg vrtića “LEPTIRIĆ” Ljubešćica Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 22.04.2022. 2.448.000,00 2.448.000,00
51. Grad Novi Marof Dogradnja Dječjeg vrtića Novi Marof Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 29.04.2022. 4.896.000,00 4.896.000,00
52. Varaždinska županija Sanacija klizišta na području Varaždinske županije kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla Fond solidarnosti Europske unije 10.05.2022. 18.797.932,50 18.797.932,50
53. Općina Bednja ZAŽELI biti zaposlena žena Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 12.05.2022. 740.250,00 740.250,00
54. Općina Petrijanec Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Petrijancu Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 20.05.2022. 4.896.000,00 4.896.000,00
55. Grad Varaždinske Toplice Izgradnja dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 24.05.2022. 8.640.000,00 8.640.000,00
56. Općina Vinica Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Vinica Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 25.05.2022. 4.896.000,00 4.896.000,00
57. Općina Donja Voća Rekonstrukcija područne škole s ciljem provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Donja Voća Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. 01.06.2022. 1.728.000,00 1.728.000,00

Savjetodavna podrška za provedbu projekata

Stanje na dan: 30.06.2022.

Red.br.

prijave

Naziv Korisnika Naziv projekta Fond Datum prijave za savjetodavnu Ukupan iznos projekta (HRK) Ukupan iznos bespovratnih sredstava (HRK)
1. Srednja škola Ivanec Energetska obnova zgrade Srednje škole Ivanec na adresi Eugena Kumičića 7, Ivanec Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 12.06.2018. 8.262.439,59 4.500.652,16
2. Osnovna škola Martijanec Energetska obnova zgrade Osnovne škole Martijanec na adresi Školska 3, 42232 Martijanec, Općina Martijanec Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 09.08.2018. 6.904.051,17 3.082.741,02
3. Osnovna škola Andrije Kačića Miošića Donja Voća Energetska obnova zgrade Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća na adresi Donja Voća 19d, Donja Voća Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 11.06.2018. 2.137.182,50 961.541,02
4. Osnovna škola Novi Marof Energetska obnova zgrade Osnovne škole Novi Marof na adresi Zagorska 23, Novi Marof Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 13.08.2018. 7.429.191,25 4.032.142,37
5. Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica Energetska obnova zgrade Područne škole Julijane E. Drašković na adresi Jazbina Cvetlinska 122, Cvetlin Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 12.06.2018. 926.859,75 519.149,11
6. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Energetska obnova zgrade Lovrine kupelji na adresi Trg Slobode 1a, Varaždinske Toplice Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 01.03.2019. 8.296.136,25 4.134.142,62
7. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 01.03.2019. 42.229.144,69 21.541.024,82
8. Općina Petrijanec Energetska obnova zgrade Sportskog centra Nova Ves na adresi Rade Končara 10, Nova Ves Petrijanečka Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 03.03.2019. 634.946,38 340.098,26
9. Dom zdravlja Varaždinske županije Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg Antuna Mihanovića 1, Varaždinske Toplice – ispostava Novi Marof Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 04.03.2019. 3.914.948,60 1.627.731,96
10. Dom zdravlja Varaždinske županije Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Zagorska ulica 21, Novi Marof – ispostava Novi Marof Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 04.03.2019. 3.694.474,20 1.656.296,69
11. Dom zdravlja Varaždinske županije Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – Ispostava Ivanec Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 04.03.2019. 3.702.193,95 2.068.221,67
12. Srednja škola „Arboretum Opeka“ Energetska obnova zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan na adresi Vinička 53, Marčan, Vinica Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 18.04.2019. 5.845.844,95 3.172.495,70
13. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 26.08.2019. 107.094.765,49 83.000.000,00
14. Medicinska škola Varaždin Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 17.02.2020. 43.075.612,50 29.999.999,98
15. Srednja škola „Arboretum Opeka“ Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020. 17.02.2020. 29.889.999,94 29.889.999,94
16. Javna ustanova za upravljane zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation – lifelineMDD Europski fond za regionalni razvoj – Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.–2020. 01.07.2020. 19.383.449,85 16.475.932,20
17. Medicinska škola Varaždin Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 03.07.2020. 48.799.878,03 48.799.878,03
18. Srednja škola „Arboretum Opeka“ Uspostava regionalnog centra kompetentnosti iz poljoprivrede „Arboretum Opeka“ Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 03.07.2020. 49.363.724,91 49.363.724,91
19. Općina Bednja ZAŽELI biti zaposlena žena! Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 04.09.2020. 1.502.160,00 1.502.160,00
20. Općina Vinica ZAŽELI biti zaposlena žena! Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 29.09.2020. 1.502.160,00 1.502.160,00
21. IVKOM-VODE d.o.o. Sustav odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 22.12.2020. 8.648.921,56 6.860.647,73
22. Varaždinska županija AT@AT.CB – Active Tourism meets Advanced Technologies in the Cross-border region Interreg V-A – Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 16.03.2021. 9.339.115,20 7.938.247,80
23. Novokom d.o.o. Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica Kohezijski fond – OP KIK 2014. – 2020. 05.05.2021. 2.970.375,00 1.128.885,44
24. Opća bolnica Varaždin Uspostava i uređenje poučne staze Klenovnik Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 07.06.2021. 744.406,25 733.871,88
25. Srednja strukovna škola Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 03.09.2021. 48.799.878,03 48.799.878,03
26. Varaždinska županija Mi možemo Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 07.09.2021. 4.348.972,80 3.914.075,52
27. Opća bolnica Varaždin Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020 08.09.2021. 23.393.022,58 14.000.000,00
28. Opća bolnica Varaždin Projekt izgradnje dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin Europski fond za regionalni razvoj – OP KIK 2014. – 2020 08.09.2021. 51.114.220,95 49.781.250,00
29. Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof Čitanje na kotačima Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 27.09.2021. 2.062.619,02 2.062.619,02
30. Grad Novi Marof Čitanje na kotačima Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 27.09.2021. 2.062.619,02 2.062.619,02
31. Općina Breznički Hum Čitanje na kotačima Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 27.09.2021. 2.062.619,02 2.062.619,02
32. Općina Bednja Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednja i Vinica Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 22.03.2022. 349.658,25 349.658,25
33. Dom zdravlja Varaždinske županije Zdravi zubi za sve-promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 23.03.2022. 429.481,56 429.481,56
34. Općina Vinica Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednja i Vinica Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 29.03.2022. 349.658,25 349.658,25
35. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije CARDIAB PROTECT (Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila) Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 30.03.2022. 494.709,18 494.709,18
36. Opća bolnica Varaždin Recept za zdravlje- poticanje svjesnosti o pretilosti Europski socijalni fond – OP ULJP 2014. – 2020. 23.05.2022. 419.608,48 419.608,48