Dokumenti

Programi rada

Financijski planovi

Izvještaji o radu

Financijska izvješća

Izvještaji o izvršenju Financijskog plana

Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karmen Emeršić

Članovi Upravnog vijeća:

Mirjana Jambriško

Miroslav Tomiek

Zlatko Zuber

Ivana Klinec Tkalec

 

Odluke Upravnog vijeća

Sjednice Upravnog vijeća


Planovi nabave

Sukladno čl. 4. st. 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju, analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) objavljuje planove nabave u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) te su dostupni na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Registar ugovora

Sukladno čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju, analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) objavljuje Registar ugovora u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) te je dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Statistička izvješća

Sukob interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  • FOGGY D.O.O., Bana Jelačića 40, 42201 Beretinec, OIB: 22760893185