Dokumenti

Akti

Odluka o osnivanju

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Planovi i izvješća

Programi rada

Financijski planovi

Izvještaji o radu

Financijska izvješća

Izvještaji o izvršenju Financijskog plana

Isplate iz Financijskog plana/Proračuna možete vidjeti OVDJE.

Upravno vijeće

Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karmen Emeršić

Članovi Upravnog vijeća:

Mirjana Jambriško

Miroslav Tomiek

Milivoj Zajec

Ivana Klinec Tkalec

Odluke Upravnog vijeća

Sjednice Upravnog vijeća


Javna nabava

Planovi nabave

Sukladno čl. 4. st. 2. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju, analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020 i 30/2023) Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) objavljuje planove nabave u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) koji su dostupni na poveznicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te EOJN RH.

Registar ugovora

Sukladno čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju, analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020 i 30/2023) Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) objavljuje Registar ugovora u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) koji je dostupan na poveznicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te EOJN RH.

Statistička izvješća

Sukob interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22) Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN-a ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  • OPORTUN d.o.o., Paka, Paka 16, 42220 Novi Marof, OIB: 18917230087
  • OPG Jakopović, Paka 26, 42220 Novi Marof
  • CINZEK, Stolarski i tesarski obrt, Zagrebačka 65 G, 42222 Ljubešćica, OIB: 47519646308
  • CINZEK d.o.o. Zagrebačka 65g, 42222 Ljubešćica, OIB: 11777080139
  • HOTO LIGNUM d.o.o., Zagrebačka 65 G, 42222 Ljubešćica, OIB: 18679394818

Jednostavna nabava

Postupci jednostavne nabave