Zakonodavni okvir

ZAKON O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE

(https://www.zakon.hr/z/239/Zakon-o-regionalnom-razvoju-Republike-Hrvatske)

poveznica: NN 147/2014NN 123/2017; NN 118/2018

Podzakonski akti

Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj NN 58/18
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_58_1201.html)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća NN 103/15
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_2005.html)

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma NN 45/18
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_45_856.html)

Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora NN 24/18
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_24_465.html)

Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija NN 24/18
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_24_466.html)

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti NN 132/17
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3022.html)

Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja NN 66/19
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1307.html)

SUSTAV STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonodavni okvir sustava strateškog planiranja čine sljedeći propisi:

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017)
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 151/2022)
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2349.html)

Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/2023)
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_37_622.html)

Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023)
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_44_772.html)

Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023)
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_44_771.html)

Pravilnik o izobrazbi u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem (NN 44/2023)
(poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_44_773.html)