Projekti

Što je projekt?

Projekt je privremeni pothvat koji se poduzima kako bi se stvorili jedinstven proizvod, usluga ili rezultat, ima određeno vrijeme trajanja (početak i kraj).

Još za projekt možemo reći da je, sukladno Smjernicama za upravljanje projektnim ciklusom, niz aktivnosti čiji je cilj ostvarenje jasno određenih ciljeva unutar određenog vremenskog roka i s određenim proračunom.

Sastavnice projekta

sastavnice projekta

Svaki projekt stvara, mijenja, prilagođava ili nadograđuje određeni jedinstven proizvod, uslugu ili rezultat. Neovisno što će se postići, ono što se očekuje jest da projekt na kraju donese određene pozitivne promjene bilo za organizaciju koja provodi projekt, bilo za skupine za koje se taj projekt provodi.

Komponente uspješnog projekta

komponente projekta

Projekti u kontekstu europskih fondova

Za projekte u kontekstu europskih fondova značajno je da su aktivnosti na projektu, kao i sama svrha projekta usmjereni na rješavanje određenog problema određene skupine dionika i to kroz:

  • Razvoj i stvaranje nečeg novog,
  • Nadogradnju postojećeg rješenja.

Kriteriji za projekte koji se financiraju iz europskih fondova

kriteriji

Naši projekti

Pošaljite nam poruku