Tag: u provedbi

Sanacija mosta oštećenog u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Varaždinske Toplice

Kratki opis projekta Svrha operacije sanacije mosta preko rijeke Bednje na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice, oštećenog u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine je uspostava redovnog funkcioniranja prometovanja mosta, osiguranje sigurne prohodnosti oštećenog mosta i vraćanje infrastrukture u funkciji prometa u stanje kakvo je bilo prije spomenutog potresa. Cilj projekta Sanirati oštećenja na mostu preko rijeke Bednje lociranog…

Infrastrukturno opremanje i adaptacija skladišnog prostora posrednika u lancu doniranja hrane Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Ivanec

Kratki opis projekta Trenutna razina opremljenosti posrednika u lancu doniranja hrane Gradskog društva crvenog križa (GDCK) Ivanec ne osigurava potrebne kapacitete za prihvat, skladištenje i daljnju distribuciju veće količine hrane osobama u potrebi. Stoga će se kroz projekt dodatno opremiti i adaptirati postojeće skladište donirane hrane kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane. Realizacijom projekta stvorit…

EUROFOLK – Čuvar europske kulture

Kratki opis projekta Projekt Eurofolk: Čuvar europske kulture pruža glavne alate za očuvanje europskog identiteta kroz promociju, katalogizaciju i izlaganje različitih narodnih nošnji i narodnih običaja tipičnih za Hrvatsku, Sloveniju i Austriju, s posebnim osvrtom na Općinu Breznički Hum, Općinu Šmartno pri Litiji i Grad Bleiburg. Projekt promiče razmjenu identiteta i kulturnog nasljeđa – folklornih nošnji i narodnih običaja, između…

Rekonstrukcija građevine javne namjene, 2.b skupine – dogradnja školske sportske dvorane

Kratki opis projekta Izradom potrebne projektno-tehničke dokumentacije stvorit će se preduvjeti za fizičku realizaciju projekta “Rekonstrukcija građevine javne namjene, 2.b skupine – dogradnja školske sportske dvorane” isključivo s namjenom zadovoljavanja prostorno tehničkih uvjeta Osnovne škole Bisag za nesmetano odvijanje tjelesno-zdravstveno odgojno-obrazovnog područja. Cilj projekta Značajna rekonstrukcija postojeće građevine te dogradnja nove energetski učinkovite zgrade školske sportske dvorane uz postizanje nZEB…

Biciklistička infrastruktura na području Općine Bednja

Kratki opis projekta Projekt uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke infrastrukture u dužini od 27,76 km na području Općine Bednja kojom će se stvoriti povezanost općinskih naselja biciklističkim prometnicama. Biciklistička infrastruktura na području Općine Bednja gotovo uopće ne postoji te se ovim projektom planira izgraditi u naseljima koja imaju najveći promet i povezuju najgušće naseljena mjesta kao i samo…

Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec

Kratki opis projekta Projekt obuhvaća izradu projektno – tehničke dokumentacije neophodne za provedbu mjera energetske obnove  i povećanja energetske učinkovitosti dvorca Šaulovec s krajnjim ciljem stavljanja zgrade u upotrebu. Planirana javna namjena je primarno obrazovna te će se osigurati prostor za odvijanje usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja  iz područja rada s darovitim učenicima. Budući da je dvorac zaštićeno kulturno dobro…

Rekonstrukcija postojeće građevine – dogradnja trodijelne školske sportske dvorane

Kratki opis projekta Izradom potrebne projektno-tehničke dokumentacije stvorit će se preduvjeti za fizičku realizaciju projekta „Rekonstrukcija postojeće građevine – dogradnja trodijelne školske sportske dvorane“ isključivo s namjenom zadovoljavanja prostorno tehničkih uvjeta Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića za nesmetano odvijanje tjelesno-zdravstveno odgojno-obrazovnog područja. Cilj projekta Značajna rekonstrukcija postojeće građevine te dogradnja nove energetski učinkovite zgrade (trodijelne) školske sportske dvorane uz…

Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin

Kratki opis projekta Projekt obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije neophodne za izgradnju infrastrukture Regionalnog centra civilne zaštite (RCCZ VŽ), a koja će objediniti tehnička sredstva, opremu i ljudske resurse sustava civilne zaštite na regionalnoj razini, zatim unaprjeđenje postojeće opreme i tehnike CCZ VŽ i operativnih snaga s ciljem podizanja operativnih sposobnosti za intervencije na regionalnoj razini te stvaranje preduvjeta za organizirano…

Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije

Kratki opis projekta Izradom potrebne projektno-tehničke dokumentacije stvorit će se preduvjeti za fizičku realizaciju projekta „Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije“. Projektom je obuhvaćen dio vojničkog kompleksa u Optujskoj ulici u Varaždinu, dan na uporabu Varaždinskoj županiji, koji se sastoji od tri građevine: zgrade zapovjedništva vojske, Jahaonica i nekadašnjih staje koje se…

Dogradnja i energetska obnova Glazbene škole u Varaždinu

Kratki opis projekta Projekt obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i energetsku obnovu Glazbene škole u Varaždinu, a koja će se temeljiti na novim standardima i smjernicama vezanima uz projektiranje dogradnje/izgradnje novih, odnosno energetske obnove postojećih zgrada. Ujedno, prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije, te, posljedično, prilikom fizičke realizacije projekta izgradnje, velika pažnja će se obratiti na poštivanje svih smjernica i primjera…