Tag: u provedbi

Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Vinica

Na području općine Vinica djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja trenutno provodi Dječji vrtić „Vinica“, čiji kapaciteti trenutno nisu dostatni radi ograničenosti prostora. Kako bi se navedeni problem riješio, provodi se ovaj projekt. Njime će se postojeći kapaciteti povećati, i to za 64 djece; 24 u jasličkoj skupini te 40 u vrtićkoj skupini.

Rekonstrukcija građevine javne namjene, 2.b skupine – dogradnja školske sportske dvorane

Izradom potrebne projektno-tehničke dokumentacije stvorit će se preduvjeti za fizičku realizaciju projekta “Rekonstrukcija građevine javne namjene, 2.b skupine – dogradnja školske sportske dvorane” isključivo s namjenom zadovoljavanja prostorno tehničkih uvjeta Osnovne škole Bisag za nesmetano odvijanje tjelesno-zdravstveno odgojno-obrazovnog područja.