Odjel je nadležan za poslove pripreme i/ili provedbe programa i/ili projekata za javnopravna tijela i javne ustanove s područja Varaždinske županije, s posebnim naglaskom na razvojne programe i projekte od strateške važnosti za područje Varaždinske županije  i Republike Hrvatske.

U spomenutim poslovima zaposlenici Odjela usko surađuju s predstavnicima javnopravnih tijela i javnih ustanova te sa svim ostalim dionicima i to u svim fazama pripreme i/ili provedbe projekata i/ili programa.

U području pripreme projekata i programa, veliki naglasak je stavljen na suradnju od samog oblikovanja projektne ideje odnosno opsega programa, razrade projektnog zadatka, koordinacije svih dionika relevantnih za pripremu projektnog prijedloga odnosno programa, prikupljanja potrebnih informacija pa sve do same izrade projektne prijave ili programa.

Poslovi provedbe podrazumijevaju savjetovanje javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije u provedbi projekata i/ili programa; koordinaciju projektnih i/ili programskih aktivnosti i suradnju s različitim timovima uključenima u provedbu programa i/ili projekata, komunikaciju i koordinaciju s nadležnim institucijama, podršku u administrativnim poslovima provedbe projekata i programa i dr.

Odjel prikuplja i informacije o potrebama različitih tijela i dionika vezano uz projekte i programe na razini Varaždinske županije te vrši redovito informiranje javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije o mogućnostima financiranja projekata, potrebama izrade programa kao i promjenama u području pripreme i provedbe programa i projekata.

U Odjelu se također provode i koordiniraju aktivnosti informiranja i savjetovanja korisnika usluga JURA-e, organizacije prezentacija, seminara, okruglih stolova, konferencija i drugih događanja usko vezanih za područje pripreme i provedbe programa i projekata.

Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata
MRAKOVIĆ RINKOVEC DUNJA voditelj dunja.mrakovic@rrvz.hr 042 632 946
PRIKRATKI IVANA zamjenik voditelja ivana.prikratki@rrvz.hr 042 632 938
BITUH JANA viši stručni suradnik jana.bituh@rrvz.hr 042 632 937
BUBNJARIC ANDREA viši stručni suradnik andrea.bubnjaric@rrvz.hr 042 632 942
HRUPAČKI MELITA viši stručni suradnik melita.hrupacki@rrvz.hr 042 632 945
HOLI ANDREA viši stručni suradnik andrea.holi@rrvz.hr 042 632 945
LADIĆ NOVOSELEC TINA viši stručni suradnik tina.ladic@rrvz.hr 042 632 936
GREGURINČIĆ SAŠA stručni suradnik sasa.gregurincic@rrvz.hr 042 632 943
JURINEC LIDIJA stručni suradnik lidija.jurinec@rrvz.hr 042 632 937
PEHARDA SANJA stručni suradnik sanja.peharda@rrvz.hr 042 632 937