Odjel je nadležan za poslove strateškog planiranja, što podrazumijeva koordinaciju izrade, izradu i provedbu dokumenata strateškog planiranja za područje Varaždinske županije, kojima se definiraju razvojnih smjerovi i strateški ciljevi, usklađeni s nacionalnim i strateškim smjernicama EU, kao i za provjeru usklađenosti dokumenata strateškog planiranja te donošenje odluka kojima se potvrđuje njihova usklađenost.  Prema potrebi, zaposlenici Odjela uključuju se i u izradu te provedbu regionalnih te nacionalnih strateških dokumenata.

U spomenutim poslovima djelatnici Odjela sudjeluju u radu svih relevantnih tijela na županijskoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

U Odjelu se također provode i koordiniraju aktivnosti informiranja i savjetovanja korisnika usluga JURA-e, organizacije prezentacija, seminara, okruglih stolova, konferencija i drugih događanja usko vezanih za područje strateškog planiranja.

Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje          stratesko@rrvz.hr
LEHMAN MAJA voditelj maja.lehman@rrvz.hr 042 202-142
ROŽMARIĆ HOLI TINA viši stručni suradnik tina.rozmaric@rrvz.hr
ŠOKMAN MAJA viši stručni suradnik maja.sokman@rrvz.hr
ERNOIĆ MILJENKO viši stručni suradnik miljenko.ernoic@rrvz.hr 042 202-141
RIČKO ŽELJKO stručni suradnik zeljko.ricko@rrvz.hr