Projekti

ZAŽELI biti zaposlena žena

KRATKI OPIS PROJEKTA Projekt je usmjeren na zapošljavanje 15 teže zapošljivih žena pripadnica ciljne skupine na području Općine Bednja i Vinica koje će pružati usluge podrške i potpore starijim/nemoćnim osobama. Zapošljavanjem tih žena osigurava se njihovo aktivno uključivanje na tržište rada te smanjenje rizika od siromaštva teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja. Projektom se izravno doprinosi promicanju deinstitucionalne skrbi…

Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Fotez Breg kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla

KRATKI OPIS PROJEKTA Projekt je usmjeren na sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Fotez Breg na području općine Donja Voća, koja je oštećena zbog pojave erozije tla izazvane potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine. CILJ PROJEKTA Cilj projekta je sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti 206 u naselju Fotez Breg, k.č.br. 9403, na području Općine Donja Voća, zaštita i…

Sanacija klizišta u Općini Bednja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla

KRATKI OPIS PROJEKTA Projekt je usmjeren na zaštitu i obnovu nerazvrstanih cesta na području Općine Bednja koje su oštećene zbog pojave erozije tla izazvane potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine. Projektom je obuhvaćeno ukupno 4 klizišta na sljedećim nerazvrstanim cestama: Cvetlin 1 na nerazvrstanoj cesti NC1-030 u naselju Cvetlin (zaselak Hrenići i Cari), Cvetlin 2 na nerazvrstanoj cesti NC1-030…

Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti

Projektne aktivnosti uključuju predavanja za studente na temu promocije zdravlja i prevencije pretilosti, radionice za opću populaciju na temu pravilne prehrane, radionice za opću populaciju na temu tjelesne aktivnosti, okrugle stolove i info dane na temu promocije zdravlja i prevencije pretilosti, sportsku manifestaciju. Također snimit će se i emitirati tv spotovi, tv i radijske emisije, objavit će se novinski članci te će se izraditi i distribuirati letci i plakati o načinima prevencije pretilosti.

CARDIAB PROTECT (Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila)

Kako bi se na području Varaždinske županije smanjio broj obolijevanja od kroničnih nezaraznih bolesti te ujedno povećala kvaliteta života stanovništva kroz usvajanje zdravog životnog stila osmišljen je projekt u okviru kojeg će biti organiziran niz informativno-edukativnih aktivnosti sa svrhom promicanja zdravlja, unaprjeđenja znanja te povećanja svijesti stanovnika Varaždinske županije o važnosti i načinima prevencije nezaraznih kroničnih bolesti.

Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednja i Vinica

Kroz osamnaest mjeseci provedbe projekta organizirat će se četiri radionice o bolestima krvožilnog sustava, šest radionica o zdravoj i pravilnoj prehrani, četiri radionice pripreme zdravog doručka i slastica, dvije radionice o dijabetesu, osam predavanja o čimbenicima i rizicima pretilosti, dvije biciklijade, četiri radionice nordijskog hodanja. Pored toga, projekt obuhvaća i aktivnosti upravljanja projektom i administraciju te promidžbe i vidljivosti.