Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

  1. Najniži iznos sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu ne smije biti manji od 250.000,00 HRK.
  2. Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti iznosi  10.000.000,00 HRK po EU projektu u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
  3. Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti iznosi  1.000.000,00 HRK po EU projektu u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Financijskog mehanizma EGP i Kraljevine Norveške
  4. Intenzitet pomoći iznosi do 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima
  5. Zahtjevi, u I. krugu, podnose se od 15. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine, dok se Zahtjevi u II. krugu podnose od 16. siječnja 2021. godine do 31. ožujka 2021. godine.
  6. Više o uvjetima i načinu podnošenja zahtjeva za financiranje dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/javni-poziv-za-sufinanciranja-provedbe-eu-projekata-na-regionalnoj-i-lokalnoj-razini/4410