Tag: projekt

Održana uvodna konferencija projekta „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin“

S ciljem jačanja strukovnog obrazovanja u zdravstvu i obrazovanja zdravstvenih djelatnika, u tijeku je provedba projekta od strateškog značaja za Medicinsku školu Varaždin, Varaždinsku županiju te cijelu Republiku Hrvatsku. Medicinska škola Varaždin jučer je održala uvodnu konferenciju na kojoj je predstavila projekt pod nazivom „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin“. Riječ je o projektu koji je…

Održana Uvodna konferencija projekta „Užina za sve IV“

„Užina za sve IV“ naziv je EU projekta putem kojeg je u 33 osnovne škole Varaždinske županije osiguran besplatan školski obrok za učenike u riziku od siromaštva. Projekt traje deset mjeseci, od 6. rujna 2021. do 6. srpnja 2022. i obuhvaća školsku godinu 2021.-2022. 10. prosinca 2021. održana je online Uvodna konferencija projekta, čiji je nositelj Varaždinska županija, a partneri…