Tag: konferencija

Održana uvodna konferencija projekta „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin“

S ciljem jačanja strukovnog obrazovanja u zdravstvu i obrazovanja zdravstvenih djelatnika, u tijeku je provedba projekta od strateškog značaja za Medicinsku školu Varaždin, Varaždinsku županiju te cijelu Republiku Hrvatsku. Medicinska škola Varaždin jučer je održala uvodnu konferenciju na kojoj je predstavila projekt pod nazivom „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin“. Riječ je o projektu koji je…

Održana Uvodna konferencija projekta „Užina za sve IV“

„Užina za sve IV“ naziv je EU projekta putem kojeg je u 33 osnovne škole Varaždinske županije osiguran besplatan školski obrok za učenike u riziku od siromaštva. Projekt traje deset mjeseci, od 6. rujna 2021. do 6. srpnja 2022. i obuhvaća školsku godinu 2021.-2022. 10. prosinca 2021. održana je online Uvodna konferencija projekta, čiji je nositelj Varaždinska županija, a partneri…

Održana uvodna konferencija projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica“

Komunalno poduzeće Novokom d.o.o. je 30.09.2021. održalo uvodnu konferenciju projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica”, na kojoj je pojašnjeno kako će se provedbom projektnih aktivnosti izravno utjecati na povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu na području grada Novog Marofa i općine Ljubešćica, što je i cilj samog…

Završna konferencija projekta „JA MOGU“ održana – online

Varaždinska županija je 29. srpnja 2021. godine održala online završnu konferenciju projekta JA MOGU. Projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama kojima je Varaždinska županija osnivač,  naziva „JA MOGU“, trajao je pune četiri godine, a  tijekom njegove provedbe je ukupno 97 učenika s teškoćama (iz 21 osnovne i 8 srednjih škola), imalo pomoćnika u nastavi ili stručnog…

Završna konferencija projekta „Energetska obnova zgrade Lovrina kupelj na adresi Trg slobode 1A, Varaždinske Toplice“

Završna konferencija projekta „Energetska obnova zgrade Lovrina kupelj na adresi Trg slobode 1A, Varaždinske Toplice“ održana je 27. travnja 2021. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju koja je ujedno i korisnik projekta, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Varaždinske županije i medija te opća javnost. U sklopu projekta obnovljena je toplinska ovojnica zgrade Lovrina kupelj,…

Završna konferencija projekta „Energetska obnova zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice“

Dana 27. travnja 2021. održana je Završna konferencija projekta „Energetska obnova zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice“. Osim predstavnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju koja je ujedno i korisnik projekta, na konferenciji su sudjelovali predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te Varaždinske županije, predstavnici medija i…

Održana završna konferencija projekta energetske obnove Doma zdravlja u Novom Marofu

U organizaciji Doma zdravlja Varaždinske županije, 30. ožujka 2021. godine održana je završna konferencija projekta „Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Zagorska ulica 21, Novi Marof – ispostava Novi Marof ”. Provedba projekta započela je 7. siječnja 2021. godine te se završetak svih projektnih aktivnosti očekuje do 7. svibnja 2021. godine. Na konferenciji su predstavljeni ostvareni rezultati i provedene…

Održana završna konferencija projekta energetske obnove zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“

Povodom završetka energetske obnove Srednje škole Arboretum Opeka, 24. veljače 2021. godine održana je završna konferencija projekta  „Energetska obnova zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan na adresi Vinička 53, Marčan, Vinica“. Projekt energetske obnove financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnosti i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 4  – Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih…

Održana završna konferencija projekta energetske obnove Doma zdravlja u Varaždinskim Toplicama

U organizaciji Doma zdravlja Varaždinske županije, 8. travnja 20201. godine održana je završna konferencija projekta ”Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije, ispostava Varaždinske Toplice”. Provedba projekta započela je 7. siječnja 2021. godine te se završetak svih projektnih aktivnosti očekuje do 7. svibnja 2021. godine. Na konferenciji su predstavljeni ostvareni rezultati i provedene aktivnosti projekta. Projekt obnove Doma zdravlja prezentirao je…

Održana početna konferencija projekta „Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor thrpught cross-sectoral cooperation“- lifelineMDD

Uvodna konferencija projekta održana je 7. srpnja 2020. godine u online okruženju. Trajanje projekta, čija je ukupna vrijednost 2.987.789,19 EUR, je od 1. srpnja 2020. godine do 31. prosinca 2022. godine. Projektne aktivnosti usmjerene su na zaštitu i obnovu povezanosti riječnog koridora Mura-Drava-Dunav putem suradnje institucija koje djeluju na području planiranog pet-državnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Rezultat projektne suradnje bit…