Tag: edukacija

Edukacija: Izrada provedbenih programa jedinica lokalne samouprave

Dana 15.10.2021. zaposlenici JURA-e sudjelovali su na edukaciji pod nazivom „Izrada provedbenih programa jedinica lokalne samouprave“. Edukacija je organizirana od strane Državne škole za javnu upravu preko čije digitalne platforme je i izvršena online prijava na edukaciju. Obveza izrade provedbenih programa JLP(R)S temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17).…

Seminar: Pristup i analiza logičkog okvira

Dana 27. i 28.09.2021. zaposlenici JURA-e sudjelovali su na seminaru u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom „Pristup i analiza logičkog okvira“. Prijava sudionika izvršena je putem digitalne platforme Državne škole za javnu upravu. Svrha seminara bila je približiti polaznicima važnost pravilnog pristupa i analize logičkog okvira u fazi planiranja projektnog prijedloga te njene primjene u…