Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, objavilo je Program podrške brdsko-planinskim područjima

  1. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području
  2. Maksimalan iznos financiranja projekta je 1.000.000,00 kuna s PDV-om dok je minimalan iznos financiranja projekta 100.000,00 kuna s PDV-om.
  3. Podnošenje zahtjeva za financiranje najranije od 15. prosinca 2020. godine do najkasnije 15. siječnja 2021. godine.
  4. Više o uvjetima i načinu podnošenja zahtjeva za financiranje dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-podrske-brdsko-planinskim-podrucjima-4423/4423