Poštovani,

u sklopu Projekta »Suradnja za razvoj«, regionalni koordinator, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, obavještava Vas da su 04. prosinca 2020. godine stupila na snagu Zajednička nacionalna pravila v 7.0.

U Zajedničkim nacionalnim pravilima su ažurirane, unaprijeđene i pojednostavljene procedure vezane za postupanje tijela u Sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i procedure koje se odnose na korisnike bespovratnih sredstava s ciljem pojednostavljenja u postupanju u okviru postojeće EU i nacionalne regulative, ubrzanja provedbe i povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Izdvajamo ključne izmjene i pojednostavljenja:

  • Uvođenje mogućnosti predstavljanja Poziva za dostavu projektnih prijedloga i održavanja informativnih radionica na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije u obliku webinara i virtualnih sastanaka.
  • U Pravilima o financijskim korekcijama uređena je definicija financijske korekcije kao i odredbe vezano za povrate sredstava temeljem utvrđene nepravilnosti te osnovicu za određivanje financijske korekcije, a također su brisane vrste nepravilnosti koje su vezane uz ostvarenje indikatora (pokazatelja)
  • Ukinuto ograničenje da se troškovi koji su nastali prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potražuju u prvom ZNS-u te je uvedena mogućnost istovremenog podnošenja više zahtjeva za nadoknadu sredstava, ako je to potrebno, uvažavajući specifičnosti projekta i funkcionalnosti sustava eFondovi
  • Brisanje procedura koje su se referirale na pitanja koja su uređena propisima (npr. Zakonom o pravu na pristup informacijama ili Zakonom o općem upravnom postupku)
  • Dorada procedura kojima se uređuje obrada osobnih podataka prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Zajednička nacionalna pravila v 7.0 dostupna su na sljedećoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2020/12/ZNP-7.0.zip.

Vijest o stupanju na snagu Zajedničkih nacionalnih pravila v 7.0 dostupna je na sljedećoj poveznici: https://razvoj.gov.hr/vijesti/ministarstvo-regionalnoga-razvoja-i-fondova-europske-unije-pojednostavilo-i-unaprijedilo-procedure-zajednickih-nacionalnih-pravila/4408.

Za sve dodatne informacije smo Vam na raspolaganju.