• Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta)
  1. Najviši iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi do 600.000,00 HRK po prijavi.
    • Do 80% opravdanih troškova za korisnike koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
    • Do 60% opravdanih troškova za korisnike koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
    • Do 40% opravdanih troškova za korisnike koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske;
  2. Prijave se podnose do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenosti predviđenih sredstava.