Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta

  1. Najviši iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi do 1.200.000,00 HRK po prijavi
  2. Intenzitet potpore iznosi:
    • Do 80% opravdanih troškova za korisnike koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
    • Do 60% opravdanih troškova za korisnike koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
    • Do 40% opravdanih troškova za korisnike koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.
  3. Prijave se podnose do 31.12.2021. godine ili do iskorištenosti predviđenih sredstava.
  4. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja zahtjeva dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=151