Europska komisija otvorila je natječaj Virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih iz Erasmus + programa

    1. Najviši iznos javne potpore po korisniku koji se putem Natječaja može dodijeliti je 1.000.000,00 EUR za virtualne razmjene sa Zapadnim Balkanom odnosno 3.000.000,00 EUR za virtualne razmjene sa specifičnim zemljama.
    2. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 22. veljače 2022. godine do 17:00 sati.
    3. Više o uvjetima Natječaja te načinu podnošenja zahtjeva za potporu dostupno na sljedećoj poveznici: Virtualne razmjene