Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je Javni poziv za iskaz interesa za odabir Prepoznatih centara:

    1. Svrha Javnog poziva je ažuriranje liste Prepoznatih centara koji će provoditi program Dokazivanja inovativnog koncepta u sklopu pod-komponente 3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.;
    2. Prepoznati centar može biti:
       1. Razvojna agencija;
       2. Tehnološki park i/ili inkubator;
       3. Znanstveno – tehnologijski park;
       4. Ured za transfer tehnologije;
       5. Institut ili druga institucija koja zadovoljava kriterije poziva;
    3. Rok za predaju iskaza interesa je 12. svibnja 2022. godine;
    4. Više o Javno pozivu i načinu predaje prijave dostupno je na poveznici: https://hamagbicro.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-odabir-prepoznatih-centara-u-svrhu-provodenja-programa-dokazivanja-inovativnog-koncepta/