Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u RH:

    1. Opći cilj Javnog poziva je smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
    2. Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 20.000.000,00 HRK;
    3. Maksimalno iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.200.000,00 HRK po jednom rashladnom sustavu;
    4. Intenzitet potpore je do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    5. Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv  je do 31. prosinca 2022. godine ili do potrošnje raspoloživih sredstava;
    6. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=183