Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta:

    1. Svrha poziva je kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta kako bi se umanjio njihov utjecaj na autohtone vrste i staništa;
    2. Raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 10.000.000,00 HRK;
    3. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 HRK;
    4. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.000.000,00 HRK;
    5. Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    6. Rok za predaju projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava;
    7. Više o uvjetima natječaja i načinu predaje projektne prijave dostupno je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=184