Europska komisija je u sklopu inicijative Novi europski Bauhaus objavila Poziv za Prijatelje u sklopu Laboratorija Novog Europskog Bauhausa:

    1. Poziv je usmjeren na poduzeća i javne dionike (regije, sala i gradovi) kako bi se izravno uključili u Novi europski Bauhaus kao „Prijatelji“;
    2. Prijatelji pružaju određeni oblik potpore projektima, bilo kroz organizaciju transdisciplinarnih sastanaka ili konferencija, prepoznavanjem praksi i projekata koji kao održivi, lijepi i uključivi slijede načela NEB-a, doprinose informiranju i podizanju razine svijesti javnosti ili djeluju kroz sponzorstva NEB LAB projekata;
    3. Poziv je otvoren trajno;
    4. Više o uvjetima Poziva te načinu predaje prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-friends_en