Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za tip operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

  1. Svrha natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika;
  2. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/2020) te udruge šumoposjednika;
  3. Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000 do 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, uz intenzitet javne potpore od 100 %;
  4. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati;
  5. Više o uvjetima natječaja i načinu podnošenja zahtjeva za potporu dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/objavljen-cetvrti-natjecaj-za-tip-operacije-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojina-i-sumskih-kultura/.