Hrvatski audiovizualni centar objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava za poticanje komplementarnih djelatnosti u 2023. godini

    • U program komplementarnih djelatnosti spadaju:
      • programi iz područja zaštite audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost;
      • programi filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija;
      • djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture;
      • programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela;
      • proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti;
      • izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti;
      • programi stručnoga usavršavanja i/ili edukacije;
      • programi audiovizualnih udruga i organizacija;
    • Prijave na Javni poziv za komplementarne djelatnosti podnose se u dva roka godišnje:
      • U prvom roku do 08. rujna 2022. godine za projekte u svim kategorijama koji se održavaju u 2023. godini;
      • U drugom roku do 12. siječnja 2023. godine isključivo za one projekte iz kategorije programa filmskih festivala i drugih audiovizualnih manifestacija koji se održavaju u drugoj polovici 2023. godine, a nisu se prijavili na prvi rok javnog poziva;
    • Za više informacija o Javnom pozivu te načinu podnošenja prijave dostupno je na sljedećoj poveznici https://havc.hr/o-nama/javni-pozivi/komplementarne-djelatnosti/poticanje-komplementarnih-djelatnosti-u-2023-godini