Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za izbor hrvatskog mladog delegata pri organizaciji Ujedinjenih naroda (Croatian Youth Delegate to The United Nations)