Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata:

  1. Opći cilj Poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedična pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske;
  2. Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 84.200.000,00 HRK;
  3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinoj prijavi iznosi 3.000.000,00 HRK;
  4. Maksimalni intenzitet potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova;
  5. Rok za dostavu prijave na Javni poziv završava 31. prosinca 2022. godine ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva.
  6. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja zahtjeva za potporu dostupno je u prilogu ove poruke te na sljedećoj poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=193