Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv:

    1. Specifični cilj Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj;
    2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru Poziva je 1.220.000.000,00 HRK;
    3.  Najviši iznos bespovratnih sredstava bit će objavljen u elektroničkom sustavu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO) 3. svibnja 2022. godine;
    4. Najviši iznos bespovratnih sredstava je 36.000.000,00 HRK;
    5. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 04. srpnja 2022. godine u 23.59 sati;
    6. Više informacija o Pozivu dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/7 

 

PRVA IZMJENA JAVNOG POZIVA

Dana 03. svibnja 2022. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo Prvu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“.

Prvom izmjenom Poziva došlo je do izmjene sljedećih ključnih uvjeta:

    1. Najniži iznos bespovratnih sredstava je 720.000,00 HRK;
    2. Najveći mogući iznos po dnevnom boravku ovisi o kategoriji ulaganja te iznosi:
       1. Za izgradnju i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje: 1.440.000,00. HRK;
       2. Za izgradnju i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom); 1.368.000,00 HRK;
       3. Za izgradnju i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje): 1.224.000,00 HRK;
       4. Za dogradnju ili nadogradnju i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje: 1.224.000,00 HRK;
       5. Za rekonstrukciju i opremanje postojeće građevine druge namjene: 864.000,00 HRK;
       6. Za adaptaciju i opremanje postojećih prostora: 720.000,00 HRK;
    3. Uklonjena je odredba da se iznos najvećeg mogućeg iznosa po dnevnom boravku temelji na izračunu od 8m2 po upisnom mjestu x 9.000,00 HRK troška gradnje po m2 x prosječan broj djece u skupini (20);
    4. Kao prihvatljivi partneri na projektu dodani su dječji vrtići čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska;
    5. Dodatno je pojašnjen način izračuna postojećih kapaciteta Prijavitelja;
    6. Izmijenjena je odredba o roku ishođenja uporabne dozvole odnosno potvrde javnopravnih tijela na način da ista mora biti ishođena do kraja provedbe projekta;
    7. Izmijenjen je način izračuna dodatnih kapaciteta predškolskih ustanova;
    8. Izmijenjen je način dodjele 10 dodatnih bodova na način da se uvjetuje da se u projektu koriste postojeći resursi kao što je škola kojoj je osnivač drugi grad ili općina ili županija;
    9. Više informacija o izmjeni natječajne dokumentacije dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/7

 

POVEĆANJE FINANCIJSKE OMOTNICE

Dana 12. listopada 2022. godine objavljena je Obavijest o povećanju financijske omotnice poziva “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“, a koji je objavljen u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Sukladno navedenoj Obavijesti, došlo je do povećanja financijske omotnice Poziva s 1.220.000.000,00 HRK na 1.280.412.047,94 HRK.

Ostali uvjeti Poziva ostali su nepromijenjeni.

Više o povećanju financijske omotnice dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/7