U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je stručnu savjetodavnu podršku u procesu pripreme šest (6) projektnih prijedloga.

Prijavitelji svih šest (6) projektnih prijedloga zaprimili su obavijesti o statusu nakon procjene projektnih prijedloga, odnosno, vijest da su projektni prijedlozi uspješno prošli fazu procjene projektnih prijedloga u postupke dodjele bespovratnih sredstava te udovoljavaju kriterijima Poziva. Projektni prijedlozi se upućuju u sljedeću fazu postupka dodjele, Odluku o financiranju, koja ujedno predstavlja i posljednji korak prije sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Riječ je o šest projektnih prijedloga jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije, kojima su odobrena tražena bespovratna sredstva u cijelosti:

    1. Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Vinica, prijavitelj Općina Vinica, ukupni iznos odobrenih bespovratnih sredstava iznosi 4.896.000,00 HRK
    2. Dogradnja Dječjeg vrtića Leptirić Ljubešćica, prijavitelj Općina Ljubešćica, ukupni iznos odobrenih bespovratnih sredstva projekta iznosi 2.448.000,00 HRK
    3. Rekonstrukcija područne škole s ciljem provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja u općini Donja Voća, prijavitelj Općina Donja Voća, ukupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava iznosi 1.728.000,00 HRK
    4. Dogradnja Dječjeg vrtića Novi Marof, prijavitelja Grad Novi Marof, ukupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava iznosi 4.896.000,00 HRK
    5. Izgradnja Dječjeg vrtića Tratinčica Varaždinske Toplice, prijavitelj Grad Varaždinske Toplice, ukupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava iznosi 8.640.000,00 HRK.
    6. Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Petrijancu, prijavitelj Općina Petrijanec, ukupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava iznosi 4.896.000,00 HRK.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije kvalitetno je pripremila projektne prijedloge obzirom da u tijeku evaluacije istih, u fazi procjene kvalitete, nije bilo zahtjeva za dodatnim pojašnjenjima, čime su uspješno prošli spomenutu fazu.

Podsjetimo, cilj prijavljenih projekata je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Provedbom spomenutih projekata osigurat će se veća kvaliteta provedbe programa ranog i predškolskog odgoja. Nadalje, stvorit će se optimalni uvjeti za pedagoški rad i pozitivno utjecati na demografska kretanja u Varaždinskoj županiji.